30528we54121

PE ýeň

  • Bir gezek ulanylýan PE ýeňi 18

    Bir gezek ulanylýan PE ýeňi 18

    Bir gezek ulanylýan ýeň, maşyn ýasalan, ýönekeý ýüz, iki eli açyk polietilen garylan elastik garynja.Suwuklyklara, ýagtylyga, 0.018mm, steril däl, gök, gök, ýaşyl, 20 * 40 sm

  • Bir gezek ulanylýan PE ýeňi uzyn

    Bir gezek ulanylýan PE ýeňi uzyn

    PE Uzyn ýeňli ellik, gollary printerlerden täsirli goraýan ellikdir, önümleri üçin çap edilen bellikleri we beýleki zatlary öndürýän himiki serişdeleri ulanýar.Bu himiki maddalara emulsiýalar, wilkalar, oksidleýjiler we erginler girýär.