30528we54121

Biz hakda

1518929912692514816_0acf5c9a-bd4b-4f4d-8a6c-5996d55549b7

ÇONGJEN senagaty

Şanhaýda ýerleşýän önümçilik we söwda kompaniýasy.Hytaýdan önüm öndürmek we eksport etmek bilen meşgullanýar, saglygy goraýyş we şahsy gorag üçin umumy çözgütlerimiz bar.

Häzirki önümlerimiz, lukmançylyk, öý hojalygy, azyk senagaty we şahsy gorag ýaly bir gezek ulanylýan önümler ýaly köp önümi öz içine alýar.Isleg boýunça beýleki önümleri hem berip bileris.Biziň maksadymyz elmydama uzak möhletli gatnaşyk gurmak we dünýädäki müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlykda işlemek.Önümlerimiz esasan ABŞ, EUB, Günorta-Gündogar Aziýa, Latyn Amerikasy we Eastakyn Gündogara eksport edilýär.we ş.m. 20-den gowrak ýurt we sebit üçin.

Daşary söwda hyzmatynyň hünär derejesi

Bir gezek ulanylýan gorag önümleri babatynda 11 ýyllyk iş tejribämiz bar.2014-nji ýylda Hytaýda we daşary ýurtlarda müşderiler üçin hünär hyzmatlaryny bermek üçin önümçilikde we söwdada ýöriteleşen Şanhaý Çongjen Industry Co., Ltd.-ni döretdik.

Häzirki wagtda Amerikada, Europeewropada, Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerinde 20-den gowrak ýurtda we sebitde müşderiler üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürledik.

Artykmaç önümlerimiz bir gezek ulanylýan ellikler, dokalan we PE önümleri, üstesine-de, müşderiler üçin degişli önümleri hem berip bileris.

Tehniki güýç

Önümçilik hünärmeni, yzygiderli stil önümlerini öndürmekden başga-da, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

Hünärmen dizaýn, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önüm gaplamasyny dizaýn edip bileris.

Bahanyň artykmaçlygy

Müşderiniň bazaryndaky ilata we satyn alyş ýagdaýyna baglylykda ýerlikli we bäsdeşlik nyrhlaryny beriň.

Hil kepilligi

Önümçilik prosesi ISO9001 standartyna, iýerarhiki gözden geçirilişine eýerýär;Iberilmezden ozal AQL standart nusga barlagy;
Iberiş: ýük ýükleýän suratlar, suratlary ýüklemek, iberiş suratlary;Iberilenden soň hil taýdan şikaýat ýüze çyksa, sebäbini wagtynda tapyň we müşderiniň arzasyna netijeli serediň.Çözmek üçin müşderi bilen gepleşik geçiriň.

Mälim bolşy ýaly, Hytaýda önümçilik pudagy sebitleýin konsentrasiýa aýratynlyklaryna eýedir:

Bir gezek ulanylýan ellikleriň önümçilik bazasy Şandongda, her aýda 800 000 halta iberilýär

Bir gezek ulanylýan Winil ellik, 40+ inedördül metr meýdany 12+ önümçilik liniýasy we her gün her setirde 400 önüm öndürýär.

Bir gezek ulanylýan Nitrile ellikler, 8+ goşa el görnüşli çyzyklar, gündelik çykarylyşy 800 guty / setir.

Bir gezek ulanylýan Lateks ellikleri, 8 önümçilik liniýasy, her setirde 360 ​​guty.

Dokalmadyk önümlerimiz, Hubeý welaýatynyň Sýantao şäherinde, esasy önümler izolýasiýa lybaslary, örtükler, gapaklar, aýakgap örtükleri we ýüz maskalarydyr.

201906271138124139361
201906271138124139361

Bizde gündelik önüm 150,000 planşet bolan 10 sany maskaly maşyn bar

Gündelik çykarylýan örtük we izolýasiýa eşigi 40,000-60000 bölek

Zolak gapagy, 2 maşyn, gündelik önüm 60,000-70000 bölek / toplum

Aýakgap örtügi, 6 maşyn, gündelik önüm 60,000-70000 bölek / toplum

Zhangjiagang-da bir gezek ulanylýan PE önümleri, esasy önümler CPE eşigi, perronlar we PE ellikleri.

Bizde esasan HDPE we LDPE film rulonlary, 10 toplum HDPE we LDPE ellik maşynlary bilen üpjün edýän 8 sany film üfleýji maşyn bar.

Esasan TPE we CPE film rulonlary, 25 TPE we CPE ellik maşynlary bilen üpjün edýän 3 sany togalanýan maşyn.

201906271138262949658
201906271138345442011